Hjem

Hjem

Velkommen til Susendal - fjellfolkets dal! 

Bygda ligger i Hattfjelldal kommune, helt sør i Nordland fylke, og grenser mot Nord-Trøndelag og mot Västerbotten i Sverige. Børgefjell nasjonalpark strekker seg helt ned mot bygda.
Innsjøer og elver i disse fjelltraktene flyter etter hvert sammen i det mektige Vefsnavassdraget.

I Susendal bor det ca. 300 mennesker og er Hattfjelldals mest folkerike bygd utenom sentrum.

Stedet er ei utbreget jordbruksbygd med et godt landbruksmiljø. Aktiv reindrift i Børgefjell/Byrkije reinbeitedistrikt.
I senere år er en større del av befolkningen også sysselsatt i andre næringer innen skole, barnehage, helse, service og transport. Bygdeturisme er et satsningsfelt for flere aktører.