Hjem

Hjem

Velkommen til Susendal - med Børgefjell som nabo! 

Bygda ligger i Hattfjelldal kommune, helt sør i Nordland fylke, og grenser mot Nord-Trøndelag og mot Västerbotten i Sverige. Børgefjell nasjonalpark strekker seg helt ned mot bygda.
Innsjøer og elver i disse fjelltraktene flyter etter hvert sammen i det mektige Vefsnavassdraget.

I Susendal bor det ca. 300 mennesker, og bygda er Hattfjelldals mest folkerike utenom sentrum.

Det er ei utpreget jordbruksbygd med et godt landbruksmiljø og aktiv reindrift i Børgefjell/Byrkije reinbeitedistrikt.
I senere år er en større del av befolkningen også sysselsatt i andre næringer innen skole, barnehage, helse, service og transport. Bygdeturisme har blitt et satsningsfelt for flere aktører.